Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 2130/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa znak [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 708/15 - Wyrok NSA z 2017-01-17

Skargi kasacyjne Ministra Infrastruktury i Rozwoju i K. Ż. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 3012/15 - Wyrok NSA z 2017-09-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia w sprawie przyznania prawa własności czasowej do gruntu nieruchomości warszawskiej

I OSK 1286/16 - Wyrok NSA z 2017-01-13

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia

I OSK 3489/15 - Wyrok NSA z 2017-11-14

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie uwłaszczenia

I OSK 107/16 - Wyrok NSA z 2017-11-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 3160/15 - Wyrok NSA z 2017-09-21

Skargi kasacyjne T. S., R. S., K. A., L. K., J. A. oraz Ministra Infrastruktury i Rozwoju od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 3440/15 - Wyrok NSA z 2017-11-29

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 260/16 - Wyrok NSA z 2017-12-06

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

VI SA/Wa 1463/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zastosowania kary dyscyplinarnej wobec rzeczoznawcy majątkowego
1   Następne >   +2   +5   10