Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Op 275/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-10-31

Sprawa ze skargi R. Z. na Burmistrza [...] w przedmiocie odsetek za zwłokę w wypłacie stypendium szkolnego

II SA/Op 316/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-09-09

Sprawa ze skargi A. K. na zarządzenie Burmistrza Gminy Paczków w przedmiocie odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły

II SA/Op 475/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-12-30

Sprawa ze skargi L. Z. na czynność Burmistrza [...] w przedmiocie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły

II SA/Op 359/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-11-10

Sprawa ze skargi J. T. na zarządzenie Burmistrza Kietrza w przedmiocie odwołania dyrektora szkoły

II SA/Op 512/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-04-23

Sprawa ze skargi K. Z. na czynność Burmistrza Kietrza w przedmiocie odmowy zawarcia umowy o zwrotu kosztów przejazdu ucznia do szkoły

II SA/Op 512/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-12-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi K. Z. na Burmistrza Kietrza w przedmiocie odmowy zawarcia umowy o zwrot kosztów przejazdu ucznia do szkoły

II SAB/Op 98/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-07-04

Skarga K. Z. na bezczynność Burmistrza Kietrza w przedmiocie zwrotu kosztów dojazdu ucznia do szkoły wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w całości

II SAB/Op 98/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-08-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Kietrza w przedmiocie zwrotu kosztów przejazdu ucznia do szkoły

II SA/Op 260/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-11-05

Sprawa ze skargi M. A. na zarządzenie Burmistrza [...] w przedmiocie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły

II SA/Op 293/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-03-26

Sprawa ze skargi K. Z. na czynność Burmistrza Kietrza w przedmiocie odmowy zawarcia umowy o zwrot kosztów przejazdu ucznia do szkoły