Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Wr 54/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-02-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie uchylenia decyzji Prezydenta W. z dnia [...] Nr [...] oraz odmowy wznowienia postępowania w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Prezydenta W. z dnia [...] Nr [...]

II SAB/Wr 25/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-07-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej

II SA/Wr 112/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-01-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody D. w przedmiocie zawieszenia postępowania

II SA/Wr 273/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-02-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na przebudowę balkonu

II SA/Wr 158/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania pozwolenia na wykonanie robot budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instancji gazu wraz z zamontowaniem gazowego Kotla dwufunkcyjnego c.o./c.w. oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalno

II SA/Wr 648/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-01-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Wr 306/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Wr 679/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-12-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Wr 157/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-04-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych, polegających na rozbudowie lokalu mieszkalnego nr [...] o część strychu w budynku przy ul. W. [...] we W.

II SAB/Wr 46/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-03-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D.
1   Następne >   +2   4