Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

IV SA/Wr 348/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-04-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku dla bezrobotnych

IV SA/Wr 270/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-07-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody D. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie odmowy uznania za osobę bezrobotną i odmowie przyznania prawa do świadczenia przedemerytalnego

IV SA/Wr 861/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-03-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Gospodarki i Pracy w przedmiocie podjęcia zawieszonego postępowania postanowił: uznać się niewłaściwym i przekazać sprawę do WSA w Warszawie

IV SA/Wr 170/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-07-25

Sprawa ze skargi J. J. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokami NSA Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu II SA/Wr 2019/01 i II SA/Wr 953/01

IV SA/Wr 469/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie odmowy umorzenia pożyczki z Funduszu Pracy na podjęcie pozarolniczej działalności gospodarczej

IV SA/Wr 169/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-03-29

Sprawa ze skargi J. J. o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej wyrokiem NSA w Warszawie w przedmiocie niewykonania wyroku NSA O/Z we Wrocławiu sygn. akt II SA/Wr 948/98 postanowił: uznać się niewłaściwym i przekazać sprawę do WSA w Warszawie

IV SA/Wr 675/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-10-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranego świadczenia

IV SA/Wr 525/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie zwrotu pobranego zasiłku dla bezrobotnych

IV SA/Wr 691/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-01-26

Sprawa ze skargi T. A. na decyzje Wojewody D. w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych

IV SO/Wr 5/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-08-23

Wniosek w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych
1   Następne >   2