Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

I OSK 814/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-27

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wykonywanie przewozu towaru niebezpiecznego z naruszeniem przepisów

I OSK 76/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-11

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej za przejazd bez uiszczenia opłaty

I OSK 976/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-18

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

OSK 1002/04 - Postanowienie NSA z 2005-03-10

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji o rejestracji...

OSK 1321/04 - Postanowienie NSA z 2005-04-21

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami

OSK 681/04 - Postanowienie NSA z 2005-04-21

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie kary pieniężnej za przejazd po drogach krajowych bez wymaganego zezwolenia

I OSK 56/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-24

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kar pieniężnych za przewóz towarów niebezpiecznych bez wymaganego dokumentu przewozowego i oznakowania oraz zmniejszenie czasu wypoczynku ...

I OSK 231/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-02

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych w przedmiocie nakazania przywrócenia pasa drogowego do stanu poprzedniego i nałożenia kary pieniężnej

OSK 1630/04 - Postanowienie NSA z 2005-07-01

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia i poboru podwyższonej opłaty drogowej