Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Op 206/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-06-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zarzutów na prowadzone postępowanie egzekucyjne

I SA/Op 425/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-06-08

Wniosek w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych,

I SA/Op 50/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-06-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu (obecnie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia w związku z wniesionym zażaleniem na zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego

I SA/Op 51/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-06-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu (obecnie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia w związku z wniesionym zażaleniem na zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego

I SA/Op 207/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-06-23

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia w całości zaległości podatkowej w podatku od spadków i darowizn,

I SA/Op 480/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-06-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu działającego w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów (obecnie: Szefa Krajowej Administracji Skarbowej) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług

I SA/Op 433/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-06-13

Wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług za okres od maja do lipca 2012 r.

I SA/Op 160/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-06-09

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji ustalającej łączne zobowiązanie pieniężne za 2016 r. i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia,

I SA/Op 614/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-06-07

Wniosek w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania ostatecznej decyzji w sprawie podatku od towarów i usług za styczeń 2010 r.,

I SA/Op 615/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-06-07

Wniosek w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania ostatecznej decyzji w sprawie podatku od towarów i usług za luty 2010 r.,
1   Następne >   +2   4