Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Op 74/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-06-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na skutek skargi kasacyjnej J. Z. od postanowienia WSA w Opolu , sygn. akt II SA/Op 74/17 o odrzuceniu skargi

II SA/Op 41/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-06-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 64/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-06-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 127/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-06-12

Skarga J. M. oraz M. M. reprezentowanego przez kuratora J. M. na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w sprawie

II SA/Op 128/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-06-26

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi J. M. na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie , Nr [...] w przedmiocie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności burmistrza

II SA/Op 649/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-06-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie , Nr [...] w przedmiocie rozpoznania wezwania do usunięcia naruszenia prawa

II SA/Op 126/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-06-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie pełnomocnika w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie rozpatrzenia skargi na czynności burmistrza

II SA/Op 129/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-06-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności burmistrza

II SA/Op 129/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-06-16

Skarga M. M. reprezentowanego przez kuratora J. M. na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności burmistrza wniosku M. M. reprezentowanego przez kuratora J. M. o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 72/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-06-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   2