Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OPP 28/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-23

Skarga J. M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach, sygn. akt IV SA/Gl 927/12 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie zasiłku okresowego

I ONP 11/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-11

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

I OPP 9/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-01

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SA/Kr 1055/11 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Nowym Sączu w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 328/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie , sygn. akt III SO/Kr 39/12 o odrzuceniu wniosku J. J. o wymierzenie grzywny Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie

I ONP 10/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-11

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu nr [...] w przedmiocie zasiłku stałego

I OPP 31/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-23

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Nowym Sączu w przedmiocie zasiłku okresowego

I ONP 12/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-11

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

I OPP 63/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-27

Skarga W. N. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SA/Kr 173/09 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku stałego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne od kwoty tego zasiłku

I ONP 9/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-28

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w N. , znak [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I OPP 64/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-27

Skarga W. N. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SA/Kr 998/09 w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   +2   4