Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OPP 8/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-28

Skarga K. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SAB/Kr 3/12 w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Celnej w Krakowie

I OPP 58/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-06

Skarga Z. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SAB/Wa 197/13 w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

I OPP 47/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-27

Skarga Z. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Rejonowego dla W. w W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej sygn. akt II SAB/Wa 168/13

I OPP 13/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-23

Skarga Z. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SAB/Wa 483/12 w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Generalnego w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

I OPP 2/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-01

Skarga A. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Sądu Okręgowego w Warszawie w przedmiocie zasądzenia odszkodowania sygn. akt VII SAB/Wa 209/11

I OW 59/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-23

Wniosek w przedmiocie nierozpoznania odwołania sygn. akt II SAB/Rz 64/11

I OPP 15/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-23

Skarga Z. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SAB/Wa 436/12 w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej

I OPP 5/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-28

Skarga K. H. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt IV SAB/Wa 64/12 w sprawie ze skargi na bezczynność Marszałka Województwa Mazowieckiego w przedmiocie rozpoznania wniosku

I OPP 12/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-05

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji

I OPP 55/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-09

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Sądu Rejonowego dla [...] sygn. akt III SAB/Kr 5/13
1   Następne >   3