Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OPP 11/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-05

Skarga Z. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SA/Wa 739/12 w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji orzekającej o utracie statusu osoby bezrobotnej

I OPP 12/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-05

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji

I OPP 34/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-17

Skarga Z. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 402/13 ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OW 240/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-16

Wniosek w przedmiocie uznania za osobę bezrobotną i odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne

I OW 218/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-05

Wniosek w przedmiocie uznania za osobę bezrobotną, sygn. akt IV SAB/Wr 57/13

I OW 236/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-27

Wniosek w przedmiocie przekazania skargi

I OW 275/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-08

Wniosek w przedmiocie załatwienia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie dotyczącej utraty statusu osoby bezrobotnej