Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Op 418/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-07-15

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym

II SA/Op 459/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-07-15

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie powierzenia prezydentowi miasta uprawnień do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i znajdujących się na nich urządzeń

I SA/Op 170/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-09-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim w przedmiocie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

II SA/Op 189/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-10-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Tarnów Opolski , Nr XIX/141/2020 w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 15/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-02-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Chrząstowice w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

I SA/Op 171/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-09-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim w przedmiocie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

II SA/Op 224/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-09-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

II SA/Op 189/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-09-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Tarnów Opolski w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

I SA/Op 99/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-10-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie miasta Opola oraz stawki tej opłaty

I SA/Op 284/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-11-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim w przedmiocie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lewin Brzeski
1   Następne >   2