Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Op 189/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-10-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Tarnów Opolski , Nr XIX/141/2020 w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 15/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-02-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Chrząstowice w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 44/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy

II SA/Op 42/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy

II SA/Op 44/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy

II SA/Op 163/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-08-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego

II SA/Op 189/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-09-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Tarnów Opolski w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 95/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-06-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przeniesienia decyzji ustalającej warunki zabudowy

II SA/Op 341/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-04-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie zmiany przeznaczenia działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 270/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-11-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie ustalenia warunków zabudowy
1   Następne >   2