Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Wr 656/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-01-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Twardogórze w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki 351/2, AM

I OSK 591/07 - Wyrok NSA z 2007-10-02

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi Wojewody D. na zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy P. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w P.

IV SA/Wa 680/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-15

Sprawa ze skargi K. B. i A. B. na rozporządzenie Wojewody [...] w sprawie utworzenia [...] Parku Krajobrazowego

II SA/Kr 1161/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-02-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie miejscowego planu zagospodaro...

III SA/Kr 131/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-05-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Bystra-Sidzina w przedmiocie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Bystra

I SA/Wa 842/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-07-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu C. w przedmiocie rozpatrzenia skargi K. K. dotyczącej działalności E. C. dyr. Domu Pomocy Społecznej 'K.' w C.

II SA/Wr 656/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-10-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Twardogórze w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 351/2, AM

II SA/Op 68/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-04-19

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie wyboru ławników

II OSK 344/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-10

Sprawa ze skargi na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi Rady Gminy Trzciana na zarządzenie zastępcze Wojewody Małopolskiego nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Trzciana

II OPS 2/05 - Uchwała NSA z 2005-04-11

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej Cieszyna w przedmiocie nadania nazw ulicom po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2005 r. na posiedzeniu jawnym zagadnienia prawnego przedstawionego przez skład orzekający Izby Ogólnoadministracyjnej NSA postanowieniem z ...
1   Następne >   2