Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabytki X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Wr 366/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na montażu banerów reklamowych na elewacjach budynku biurowego przy Placu [...] we W.

IV SA 1715/98 - Wyrok NSA z 2000-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Konserwatora Zabytków w przedmiocie zezwolenia na rozbudowę budynku mieszkalnego

II OSK 2152/10 - Wyrok NSA z 2011-12-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie pozwolenia na rozbiórkę

VII SA/Wa 960/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie pozwolenia na rozbiórkę

II OSK 1203/05 - Wyrok NSA z 2006-10-06

Skarga kasacyjna na postanowienie Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wielkopolskim w przedmiocie stanu technicznego budynku

II SA/Po 1822/00 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2002-01-25

Sprawa ze skargi na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P. w przedmiocie: nakazania dokonania oceny stanu technicznego obiektu i nałożenie obowiązku uzyskania pozwolenia na wznowienie robót budowlanych

II SA/Wr 761/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie wniesienia sprzeciwu w sprawie zgłoszenia robót budowlanych polegających na remoncie budynku jednorodzinnego

II OSK 1232/05 - Wyrok NSA z 2006-08-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Kultury w przedmiocie odmowy wstrzymania prac budowlanych

II OSK 761/05 - Wyrok NSA z 2006-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury w przedmiocie odmowy wydania decyzji o nakazie przywrócenia do stanu poprzedniego otoczenia budynku

OSK 546/04 - Wyrok NSA z 2004-07-02

Skarga kasacyjna na postanowienie Generalnego Konserwatora Zabytków w przedmiocie negatywnego uzgodnienia rozwiązania architektonicznego
1   < Poprzednie   2   Następne >   +2   5