Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Środki unijne X
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

III SA/Kr 176/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania

VIII SA/Wa 1123/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. w przedmiocie odmowy przyznania renty strukturalnej

III SA/Kr 1281/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-08-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody, w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Łd 719/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-11-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie o wymeldowanie