Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia X

II OSK 2554/13 - Wyrok NSA z 2015-05-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w L. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia

IV SA/Po 88/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-06-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

IV SA/Po 490/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-09-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II OSK 1806/14 - Wyrok NSA z 2016-03-18

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II OSK 2066/14 - Wyrok NSA z 2016-04-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławcze w S. w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

II OSK 2250/15 - Wyrok NSA z 2016-10-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w R. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II OSK 2845/15 - Wyrok NSA z 2016-10-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w R. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II OSK 2657/15 - Wyrok NSA z 2016-10-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w R. w przedmiocie stwierdzenie niedopuszczalności odwołania

II OSK 2846/15 - Wyrok NSA z 2016-10-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w R. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Łd 29/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-05-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie warunków zabudowy
1   Następne >   2