Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Żołnierze zawodowi X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OZ 1199/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego Nr [...] w przedmiocie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego

II SA/Op 236/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-11-20

Wniosek w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Gd 319/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie robót budowlanych