Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 715/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 1924/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wa 1072/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 137/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1829/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie nabycia nieruchomości z mocy prawa z dniem [...] stycznia 1999 r. przez gminę

I SA/Wa 1487/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie udostępnienia akt sprawy

I SA/Wa 139/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

I SAB/Wa 377/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji

I SA/Wa 1303/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego

I SAB/Wa 502/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji
1   Następne >   2