Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Gd 221/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-03-12

Wniosek w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania

III SA/Wa 690/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Finansów w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o udzielenie interpretacji indywidualnej

III SA/Łd 653/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-10-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia na postanowienie w sprawie odmowy wstrzymania postępowania egzekucyjnego

I SA/Op 492/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-10-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia kosztów egzekucyjnych.

I SA/Gd 940/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-10-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o umorzenie kosztów postępowania egzekucyjnego

I SA/Rz 617/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-08-01

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki,

I SA/Bd 849/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-12-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w T. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis

III SA/Wa 1752/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Finansów w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o udzielenie interpretacji indywidualnej

III SA/Wa 1273/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-04

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

III SA/Wa 231/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania
1   Następne >   +2   +5   +10   13