Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

II SA/Lu 1005/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie kosztów postępowania administracyjnego w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości 1/

OW 1/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-09

Wniosek w przedmiocie określenia organu właściwego do rozpoznania sprawy