Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OSK 3290/15 - Wyrok NSA z 2017-09-26

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Łodzi w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o zwrocie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

I OSK 517/17 - Wyrok NSA z 2017-09-19

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Płocku w przedmiocie uchylenia decyzji uchyla zaskarżony wyrok oraz zaskarżoną decyzję.

I OSK 1299/17 - Wyrok NSA z 2017-11-28

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Elblągu w przedmiocie uchybienia terminowi do wniesienia odwołania w sprawie świadczenia rodzicielskiego uchyla zaskarżony wyrok i

I OSK 3261/15 - Wyrok NSA z 2017-10-12

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

I OSK 3322/15 - Wyrok NSA z 2017-09-22

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Krakowie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I OSK 1685/17 - Wyrok NSA z 2017-12-19

Skarga kasacyjna na bezczynność SKO w Gdańsku w przedmiocie zasiłków celowego i okresowego

I OSK 2519/16 - Wyrok NSA z 2017-09-29

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Warszawie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania

I OSK 1523/17 - Wyrok NSA z 2017-12-19

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Kielcach w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I OSK 3325/15 - Wyrok NSA z 2017-04-27

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skarg K. Ś. na postanowienia SKO w K. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I OSK 2767/15 - Wyrok NSA z 2017-07-13

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezydenta Miasta Kielce w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
1   Następne >   +2   5