Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

III SA/Kr 1086/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie statusu bezrobotnego

III SA/Kr 1087/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie utraty prawa do stypendium

III SA/Kr 952/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej

III SA/Kr 339/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-11-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 594/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-02-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie

III SA/Kr 1088/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zwrotu kosztów kształcenia

III SA/Kr 1202/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-03-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie

III SA/Kr 349/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-05-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

III SA/Kr 412/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-10-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych I

III SA/Kr 428/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-11-24

skarg K. Ś. na postanowienia Wojewody w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienia.
1   Następne >   +2   4