Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budżetowe prawo X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Kr 731/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-11-06

Sprawa ze skargi na postanowienie ...Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. [....] w przedmiocie obowiązku przedłożenia ekspertyzy technicznej i inwentaryzacji

II SA/Bk 733/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie odmowy uchylenia, we wznowionym postępowaniu, decyzji w sprawie pozwolenia na budowę magazynu butli, hali napełniania butli, pomieszczeń pomocniczych, instalacji elektrycznej, zraszaczowej, sprężonego powietrza, wentylacji i c.o. w budynku produkcyjnym, jako III etap punktu przeładunku gazu płynnego

VIII SA/Wa 746/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-07

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki

II SA/Kr 1493/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-03-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Bd 1221/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na rozbudowę budynku mieszkalnego

II SA/Go 413/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-09-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zgłoszenia sprzeciwu w sprawie montażu urządzenia

II SA/Kr 363/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-06-04

Sprawa ze skargi na decyzję nr [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie nakazu rozbiórki

II OSK 1870/06 - Wyrok NSA z 2008-01-17

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

VII SA/Wa 848/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

II SA/Gd 609/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-10-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w sprawie Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę
1   Następne >   +2   +5   +10   14