Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budżetowe prawo X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II OZ 709/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska , nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 1985/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

II OSK 110/05 - Wyrok NSA z 2006-02-02

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Olsztynie w przedmiocie odroczenia terminu płatności opłaty podwyższonej za II kwartał 2002r.

II SA/Wr 731/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-02-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi Z. N. w przedmiocie wezwania do dobrowolnego dokonania zapłaty należności

II SA/Rz 939/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-03-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew