Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budżetowe prawo X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Rz 348/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-05-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej [...] w przedmiocie likwidacji w celu przekształcenia zakładów budżetowych

II SA/Po 1234/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1999-03-18

skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały.