Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budżetowe prawo X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II GSK 1135/12 - Wyrok NSA z 2013-11-21

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Powiatu w O. Ś. w przedmiocie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji

II GSK 97/06 - Wyrok NSA z 2006-07-26

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Powiatu Poznańskiego w przedmiocie dotacji z budżetu powiatu

II GSK 98/06 - Wyrok NSA z 2006-07-26

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Powiatu Poznańskiego w przedmiocie dotacji z budżetu powiatu

V SA/Wa 2222/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Stołecznego W. w przedmiocie budżetu miasta stołecznego Warszawy na rok 2011;

I SA/Sz 153/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-07-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Gryficach w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

II SA/Rz 348/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-05-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej [...] w przedmiocie likwidacji w celu przekształcenia zakładów budżetowych

III SA/Gl 535/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-09-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu [...] w przedmiocie spraw budżetowych jednostek samorządu terytorialnego

II GSK 952/09 - Wyrok NSA z 2010-11-24

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Z. w przedmiocie zmian w budżecie miasta

I SA/Bk 103/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-05-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Białystok w przedmiocie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom, przedszkolom i placówkom oświatowym prowadzonym przez inną niż jednostka samorządu terytorialnego osobę prawną lub fizyczną oraz niepublicznym placówkom i szkołom posiadającym uprawnienia szkoły publicznej

I SA/Ke 424/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-10-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ćmielowie w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2013 r. 1.
1   Następne >   +2   4