Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne postępowanie X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

II GZ 1/05 - Postanowienie NSA z 2005-02-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Finansów oku [...] w przedmiocie zwrotu dotacji

II GZ 40/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Finansów sygn. akt [...] w przedmiocie odrzucenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II GZ 2/06 - Postanowienie NSA z 2006-01-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr U/421/5/2005 w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy

II GZ 41/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego sygn. akt [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności pieniężnej

II GZ 127/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 75/2004 w przedmiocie odmowy uwzględnienia odwołania od rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych

II GZ 21/06 - Postanowienie NSA z 2006-02-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie Nr [...] w przedmiocie przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych na 2004 r.

II GZ 67/06 - Postanowienie NSA z 2006-07-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skar...

I SA/Gd 1089/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-10-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w G. w przedmiocie zwrotu dotacji