Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Egzekucyjne postępowanie X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II SAB/Kr 202/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-09-26

Sprawa ze skargi M. Z. i A. Z. na przewlekłość postępowania egzekucyjnego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. dla Miasta [...] w sprawie rozbiórki ogrodzenia

III SAB/Lu 1/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-06-25

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość prowadzonego przez Starostę postępowania w przedmiocie orzeczenia przepadku pojazdów na rzecz powiatu oraz postępowania o przyznanie zwrotu wydatków związanych z wykonywaniem dozoru oraz wynagrodzenia za usunięcie i dozór pojazdów

I SAB/Bd 8/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-07-26

Sprawa ze skargi J. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie rozpoznania zażalenia przez Pocztę Polską S.A. w W.

I SAB/Sz 9/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-03-26

Sprawa ze skargi M.T. na przewlekłość postępowania Naczelnika Urzędu Skarbowego w P. w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

III SAB/Wr 10/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-10-21

Sprawa ze skargi M.K. na Dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W. w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania

III SAB/Wr 11/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-10-21

Sprawa ze skargi Z. M. na Dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W. w przedmiocie przewlekłości prowadzenia postępowania

IV SAB/Wr 121/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-07

Sprawa ze skargi A. W. na przewlekłość postępowania Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny we W. w sprawie wszczęcia egzekucji administracyjnej obowiązku o charakterze niepieniężnym I. stwierdza przewlekłe prowadzenie postępowania; II. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. zasądza od Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny we W. na rzecz strony skarżącej A. W. kwotę 597 ( słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych ...

IV SAB/Wa 471/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-08

Sprawa ze skargi C.S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju (obecnie Ministra Infrastruktury i Budownictwa) w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia Prezydium Rady Narodowej W. nr [...] w części dotyczącej wywłaszczenia części nieruchomości położonej :

I SAB/Sz 11/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-11-16

Sprawa ze skargi M. T. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta w przedmiocie rozpatrzenia zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

II FSK 1243/14 - Wyrok NSA z 2016-05-20

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Łodzi w sprawie ze skargi W. S. na przewlekłość postępowania Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w przedmiocie przewlekłości postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia w postępowaniu egzekucyjnym
1   Następne >   2