Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Egzekucyjne postępowanie X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

IV SA/Gl 950/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-10-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia do obowiązku szkolnego

II SA/Wa 2840/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku likwidacji szkoły

I OSK 1943/12 - Wyrok NSA z 2013-02-14

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku likwidacji szkoły

II SA/Ke 194/10 - Wyrok WSA w Kielcach z 2010-05-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Inspektora Sanitarnego w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

IV SA/Wr 175/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-01-04

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w J. G. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku o charakterze niepieniężnym

I OSK 369/12 - Wyrok NSA z 2012-05-10

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie odmowy przyznania stypendium ministra za osiągnięcia w nauce za rok akademicki 2010/2011

III SA/Gd 227/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-10-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do spełnienia przez małoletnią córkę obowiązku szkolnego

III SA/Gd 226/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-10-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do spełnienia przez małoletnią córkę obowiązku szkolnego

II SA/Sz 637/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-06-22

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia