Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Finanse publiczne X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Po 736/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego

IV SA/Wr 292/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-02-20

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO we W. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołana

II SA/Lu 742/02 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2002-07-02

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody L. w przedmiocie nieważności uchwały organu gminy o udzieleniu przez gminę bezzwrotnej pomocy finansowej na remonty wielomieszkaniowych domów stanowiących własność osób fizycznych

II SA/Go 795/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego

I OSK 1971/13 - Wyrok NSA z 2014-06-17

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego

III SA/Łd 742/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-09-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy umorzenia kwoty nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego

I OSK 1134/15 - Wyrok NSA z 2016-06-10

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w G. w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego

I OSK 1133/15 - Wyrok NSA z 2016-06-10

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w G. w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego