Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Geodezja i kartografia X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Op 45/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-02-20

Wniosek Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Opolu o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego

IV SAB/Wa 53/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II SA/Lu 1287/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-03-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od decyzji dotyczącej nazwy spółki, składu zarządu oraz prawa do udziału we wspólnocie gruntowej

II SA/Lu 1287/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-11-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od decyzji dotyczącej nazwy spółki, składu zarządu oraz prawa do udziału we wspólnocie gruntowej

II SA/Rz 807/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zmiany ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt scalenia gruntów

II SA/Rz 809/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-11-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wyłączenia gruntów rolnych i leśnych z produkcji rolniczej