Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka gruntami X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II OSK 1646/13 - Wyrok NSA z 2015-02-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w przedmiocie trwałego wyłączenia z produkcji leśnej gruntów leśnych

II SA/Sz 716/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przeniesienia prawa własności działki

II SA/Bd 1339/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zezwolenia na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej

II SA/Lu 856/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-02-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych w pomniejszonej wysokości

II SA/Lu 999/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie uwłaszczenia gospodarstwa rolnego

II SA/Lu 472/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia wydania z naruszeniem prawa i odmowie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej przejęcia na własność Państwa gospodarstwa rolnego

II SA/Lu 688/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-10-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie przyznania płatności z tytułu wspierania działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania

II SA/Lu 728/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-12-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych

II OSK 356/06 - Wyrok NSA z 2007-02-23

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w K. w przedmiocie wspólnoty gruntowej

II SA/Lu 378/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-06-01

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Lubelskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych w zakresie dopuszczalności skargi
1   Następne >   +2   +5   +10   37