Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gry losowe X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

III SA/Wr 228/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-06-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie odmowy uznania za zasadne zarzutów na postępowanie egzekucyjne

II GSK 3444/17 - Wyrok NSA z 2018-04-10

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w G. w sprawie ze skargi Gminy Ch. Ś. na przewlekłość postępowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania w sprawie zwrotu na rzecz gminy utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości

III SA/Łd 925/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-01-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie skargi na czynność egzekucyjną