Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja sanitarna X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Lu 525/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-11-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa w przedmiocie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie