Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Interpretacje podatkowe X

I SA/Kr 1253/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-12-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Finansów, w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania,

I SA/Łd 124/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-03-21

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Koluszkach Nr XXXVIII/146/2017 w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 2018