Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kara administracyjna X
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

II GSK 102/11 - Wyrok NSA z 2012-03-08

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej w sprawie dotyczącej rynków mleka i przetworów mlecznych

V SA/Wa 439/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej;