Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nadzór budowlany X

SA/Sz 58/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie o nakazanie oceny stanu technicznego obiektu

SA/Sz 573/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia obowiązku wykonania określonych czynności w celu doprowadzenia do odpowiedniego stanu technicznego

SA/Bd 3361/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-03-31

Sprawa ze skargi na postanowienie K.-P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie wszczęcia postępowania egzekucyjnego i nałożenia grzywny w celu przymuszenia

SA/Bd 2731/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję K.-P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie o nakazanie rozbiórki obiektu

SA/Bd 3231/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-03-25

Sprawa ze skargi na postanowienie K.-P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie nieprawidłowości związanych z wybudowaniem budynku gospodarczego i użytkowaniem go jako mieszkalny

SA/Rz 1503/01 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki

SA/Rz 1457/03 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie pozwolenia na wznowienie robót budowlanych