Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

IV SA/Wr 434/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-12-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Zawidowie w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury

II SA/Łd 269/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-08-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Dobroniu w przedmiocie przekształcenia Gminnego Ośrodka Kultury w Dobroniu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobroniu w samorządową instytucję kultury

II SA/Łd 661/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-09-14

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w sprawie zamiaru połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w M. z Gminnym Ośrodkiem Kultury im. A w M. 1. uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze w zakresie, w jakim stwierdza nieważność § 1, § 2 i § 3 uchwały Rady Gminy M. nr [...] z dnia [...]; 2.

II OSK 2062/16 - Wyrok NSA z 2016-09-29

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności § 10 ust. 1 pkt 2 oraz § 11 załącznika do uchwały nr XVIII/353/15 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej ...

IV SA/Wr 86/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-04-04

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności § 10 ust. 1 pkt 2 oraz § 11 załącznika do uchwały nr [...] Rady Miejskiej W. w sprawie nadania statutu [...] we W.

II SA/Gl 599/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-07-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Województwa Śląskiego w przedmiocie odwołania ze stanowiska dyrektora Muzeum Górnośląskiego w B.