Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wr 625/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-04-13

Sprawa ze skargi Wojewody D. na zarządzenie Burmistrza Ś. w przedmiocie zmiany zarządzenia Nr [...] z dnia [...] r. Burmistrza Ś. w sprawie ustalenia zasad przygotowywania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2011/2012 dla szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ś.

II SA/Go 526/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-10-02

Sprawa ze skargi Wojewody Lubuskiego na zarządzenie Burmistrza Miasta S. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów niektórych szkół prowadzonych przez Gminę S.

I OSK 1554/10 - Wyrok NSA z 2010-11-24

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta R. w przedmiocie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonego przez Miasto R. Przedszkola Miejskiego

II SA/Sz 304/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-10-05

Sprawa ze skargi Wojewody na zarządzenie Burmistrza [...] w przedmiocie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr [...]

IV SA/Wr 63/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-04-13

Sprawa ze skargi Wojewody D. na zarządzenie Burmistrza Ś. w przedmiocie ustalenia zasad przygotowywania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2011/2012 dla szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ś.

II SA/Bd 10/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-03-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia w przedmiocie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym

II SA/Bd 1111/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-12-02

Sprawa ze skargi Wojewody [...] na zarządzenie Burmistrza [...] w przedmiocie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół

III SA/Kr 609/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-08-26

skarg Wojewody na §1 pkt 2 i pkt 3 Zarządzenia Burmistrza A w przedmiocie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora samorządowej placówki oświatowej stwierdza, że § 1 pkt 2 i pkt 3 Zarządzenia Burmistrza A nr [...] w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora samorządowej placówki oświatowej został wydany z naruszeniem prawa.

III SA/Kr 749/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-09-22

Sprawa ze skargi Wojewody na zarządzenie Burmistrza A w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w I

III SA/Kr 750/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-09-22

Sprawa ze skargi Wojewody na zarządzenie Burmistrza A w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w R
1   Następne >   2