Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona danych osobowych X
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Łd 239/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-05-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ł. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ł. w zakresie dotyczącym § 26 ust. 5