Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłata skarbowa X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Sz 300/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-10-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie opłaty legalizacyjnej

II OZ 915/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-16

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA we Wrocławiu w przedmiocie wpisu sądowego w sprawie ze skargi na decyzję [...] Inspektora Nadzoru Budowlanego w W. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie nakazania rozbiórki budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego

II SA/Po 269/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie sprzeciwu w sprawie zamiaru wykonania robót budowlanych

SAB/Sz 83/01 - Postanowienie NSA oz. w Szczecinie z 2002-02-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ś. w przedmiocie wydania postanowienia o obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej

II SA/Gd 140/02 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2003-02-27

Sprawa ze skargi na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Budowlanego w B. w przedmiocie pozostawienia podania w sprawie dotyczącej przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego bez rozpoznania stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia, (...).

III SA 6407/97 - Wyrok NSA z 2000-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie opłaty skarbowej

II OZ 996/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-30

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VIII WSA w Warszawie w przedmiocie odstąpienia od nałożenia obowiązków