Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatki inne X
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

I SA/Rz 46/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-01-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie stwierdzenia nieważności paragrafu 1 pkt 1 uchwały Nr [...] Rady Gminy N. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej

I SA/Gd 387/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1997-06-20

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody T. w przedmiocie stwierdzenia nieważności części uchwały (...) Rady Gminy L. w sprawie określenia wysokości opłat targowych

I SA/Rz 224/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-08-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej nr [...] w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

SA/Sz 2070-2074/96 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1997-04-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w R. w przedmiocie ustalenia wysokości dziennej opłaty targowej

I SA/Wr 1200/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1997-07-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy zwolnienia z opłaty targowej

SA/Rz 128/03 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-04-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały organu gminy

III ARN 68/93 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1993-11-18

Sprawa ze skargi na decyzję Kolegium Odwoławczego (...) w przedmiocie opłaty targowej na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu SA/Po 207/93~ uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę NSA OZ w Poznaniu do ponownego rozpoznania.

III SA/Po 64/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-05-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. w przedmiocie określenia wysokości opłaty paliwowej za poszczególne miesiące od [...] 2010 roku

III SA/Po 253/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-06-01

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. w przedmiocie określenia wysokości opłaty paliwowej za maj 2011 roku
1   Następne >   +2   4