Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6198 Inspekcja pracy X

II SA/Bd 528/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-08-26

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w przedmiocie nakazu usunięcia stwierdzonych uchybień z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

III SA/Kr 1150/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-04-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia