Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc społeczna X
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

I OZ 224/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Rejonowego w Świnoujściu w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

I OSK 528/06 - Wyrok NSA z 2007-02-09

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza Miasta [...] w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej

IV SA/Gl 267/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Sądu Apelacyjnego w K. w przedmiocie informacji publicznej w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

I OZ 1480/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-13

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność Towarzystwa Budownictwa Socjalnego [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

IV SA/Gl 1020/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-01-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Rz 27/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-06-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

IV SO/Wr 6/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-05-15

Skarga M. W. na bezczynność Dyrektora Zakładu Karnego w W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Lu 1/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-02-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej