Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc społeczna X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II SAB/Lu 167/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-01-23

Sprawa ze skargi T. W. na przewlekłość postępowania Wójta Gminy N. w przedmiocie przekazania skargi dotyczącej usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

II SAB/Lu 212/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-02-10

Sprawa ze skargi Z. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przedmiocie nierozpatrzenia odwołania od decyzji dotyczącej usług opiekuńczych

II SAB/Lu 167/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-12-30

Sprawa ze skargi T. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy w przedmiocie skargi w sprawie usług opiekuńczych

II SAB/Lu 483/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-12-10

Sprawa ze skargi T. W. na przewlekłość postępowania SKO w przedmiocie nierozpoznania wniosku o wznowienie postępowania.

II SAB/Lu 492/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-03-18

Sprawa ze skargi R. O. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w przedmiocie sprostowania omyłki

II SAB/Lu 82/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-11-21

Sprawa ze skargi T. W. na przewlekłość postępowania SKO w przedmiocie niezałatwienia odwołania od decyzji dotyczącej odmowy przyznania usług opiekuńczych

II SAB/Lu 427/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-11-05

Sprawa ze skargi T. W. na przewlekłość postępowania SKO w przedmiocie wniosku w sprawie usług opiekuńczych

II SAB/Lu 640/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-03-04

Sprawa ze skargi Z. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przedmiocie zasiłku okresowego stwierdza, że postępowanie w sprawie prowadzone było w sposób przewlekły z rażącym naruszeniem prawa.

II SAB/Lu 206/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-02-04

Sprawa ze skargi Z. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przedmiocie odwołania od decyzji dotyczącej odmowy przyznania usług opiekuńczych

II SAB/Lu 200/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-02-04

Sprawa ze skargi Z. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przedmiocie odwołania od decyzji dotyczącej świadczenia pieniężnego na zakup żywności
1   Następne >   +2   +5   +10   16