Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pracownicy samorządowi X
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II OZ 1159/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w C. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie wyboru ławników

III SA/Lu 133/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-05-08

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

III SA/Lu 410/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-10-26

Sprawa ze skargi Gminy na zarządzenie zstępcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

II OSK 1295/12 - Wyrok NSA z 2012-08-08

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi E. K. na zarządzenie Burmistrza N. , nr [...] w przedmiocie odwołania ze stanowiska Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w N.

II SA/Bk 165/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-04-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Radu Powiatu

II OSK 23/10 - Wyrok NSA z 2010-03-17

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia w sprawie powołania na stanowisko pełniącego obowiązki Dyrektora Miejsko

II OSK 1357/07 - Wyrok NSA z 2007-11-09

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody L. w sprawie wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy uchyla zaskarżony wyrok i

II OSK 1960/11 - Wyrok NSA z 2011-11-04

Sprawa ze skargi kasacyjnej Wojewody Śląskiego od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi Gminy Ś. na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr [...] w przedmiocie odprawy emerytalnej dla wójta

III SA/Łd 48/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-03-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu w O. w przedmiocie powierzenia obowiązków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w B.

II OSK 887/08 - Wyrok NSA z 2008-09-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy D. w przedmiocie powołania skarbnika gminy
1   Następne >   +2   +5   11