Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X

II SA/Sz 1243/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-03-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie umorzenia nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej

II SA/Sz 85/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-04-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Sz 173/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-06-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 r.

I SA/Sz 701/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-01-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego