Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Gl 314/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-02-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

I SA/Łd 1563/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-02-08

Wniosek w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007r.

I SA/Kr 2002/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-02-22

Wniosek w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za wrzesień 2008 roku

I SA/Kr 89/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-02-22

Wniosek w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za kwiecień 2007 roku

I SA/Gl 1331/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od spadków i darowizn

I FZ 582/12 - Postanowienie NSA z 2013-02-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. , nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2003 r.

I SA/Gl 1430/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-02-04

Sprawa ze skargi A Sp. z o.o. w K. na interpretację Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

I SA/Rz 2/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-02-04

Wniosek w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu marki Nissan Navara

I SA/Kr 125/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej

II FSK 1720/11 - Postanowienie NSA z 2013-02-15

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w L. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   +2   +5   9