Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

II FSK 1216/05 - Wyrok NSA z 2006-07-27

Skarga kasacyjna na postanowienie Izby Skarbowej w W. Ośrodek Zamiejscowy w W. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II FSK 1235/05 - Wyrok NSA z 2006-10-04

Skarga kasacyjna na postanowienie Izby Skarbowej w W. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie o opłatę skarbową oraz stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia odwołania

II FSK 1269/05 - Wyrok NSA z 2006-10-20

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania i stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia w sprawie podatku dochodowego za 1993 r.

II FSK 27/06 - Wyrok NSA z 2006-12-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania.

II FSK 538/05 - Wyrok NSA z 2006-04-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie przywrócenie terminu do wniesienia środka odwoławczego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I FSK 879/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-15

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie określenia kwoty zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od towarów i usług za miesiące od maja do lipca 2001 r.

I SA/Wr 209/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-04-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia odwołania

I SA/Wr 200/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-10-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przyznanie ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wyszkolenia uczniów

I SA/Wr 849/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-11-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Dyrektora UKS we W. w przedmiocie podatku od towarów i usług

II FZ 346/06 - Postanowienie NSA z 2006-07-18

Zażalenie od postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Jeleniej Górze nr [...] w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
1   Następne >   3