Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Wr 1023/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-01-23

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w zryczałtowanym podatku dochodowym z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości

I SA/Rz 937/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-02-03

Wniosek w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r.

I FZ 404/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. , nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług

II FZ 957/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie przywrócenia terminu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Tarnowie , sygn. akt [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2016 r.

I FZ 430/16 - Postanowienie NSA z 2017-02-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. nr [...] w przedmiocie zabezpieczenia zobowiązań podatkowych

I SA/Wr 343/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. w przedmiocie podatku od towarów i usług za sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień 2005 r.

I SA/Rz 936/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-02-03

Wniosek w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r.

I SA/Bd 843/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-01-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podatku od nieruchomości na rok 2015 postanowił: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy

I SAB/Gl 4/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-01-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Ż. w przedmiocie wydania dokumentów w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

I SA/Gl 895/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-01-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w C. w przedmiocie ponaglenia na niezałatwienie w terminie sprawy dotyczącej ustalenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2015 r. w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej
1   Następne >   +2   +5   +10   80